Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,

Het zal u niet zijn ontgaan: PvdA Drenthe was de afgelopen maand volop in het nieuws. In een extra uitgave van onze nieuwsbrief is nader ingegaan op het vertrek van onze gedeputeerde Ard van der Tuuk. Een enerverende gebeurtenis die veel stof deed opwaaien. Maar de fractie heeft ondertussen ook weer veel bereikt.  In deze nieuwsbrief leest u hierover meer. In deze editie:

• Ons initiatiefvoorstel voor duurzame sportclubs
• Onze reactie op de notitie Sociaal Beleid
• Op de bres voor de gevangenissen
• 'Kom over de brug' in Oranje
• Jaarverslag werkgroep Actief & Dichtbij
• Werkbezoek Dubex
• De investeringsagenda voor Drenthe
• Uitnodiging bijeenkomst over toegankelijkheid
 

Duurzame sportclubs

Een mooi succes voor ons statenlid Peter Zwiers: zijn initiatiefvoorstel voor duurzame sportclubs werd unaniem door Provinciale Staten aangenomen! Lees hier hoe sport en duurzaamheid samen kunnen gaan.

Onze reactie op de provinciale notitie sociaal beleid
 

De provincie heeft beperkte taken wat betreft het sociaal beleid; vooral de gemeenten zijn hierbij aan zet.  De visie op de rol en de taken van de provincie in het sociaal domein moet helder, en wat we doen, doen we goed. Lees hier meer over onze reacties op de notitie sociaal beleid. 

'Kom over de brug' in Oranje

Op zaterdag 26 maart was een groep leden en belangstellenden van PvdA Drenthe te gast op het AZC in Oranje. Reden voor het bezoek: veel mensen willen graag iets voor vluchtelingen doen, maar weten niet precies hoe. Lees hier het verslag.

Investeringsagenda: 45 miljoen voor Drenthe

De fractie heeft de provinciale investeringsagenda positief ontvangen. Voor de aankomende jaren is 45 miljoen euro beschikbaar  om belangrijke projecten voor Drenthe te realiseren. Daar moet de provincie wat de PvdA betreft voortvarend mee aan de slag! Hopelijk levert dat veel nieuwe banen op; een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma. Lees hier onze bijdrage in het Drents Parlement.


Jaarverslag werkgroep Ouderenbeleid

Lees hier waarmee de actieve Werkgroep Ouderenbeleid zich in 2015 heeft bezig gehouden.

Op naar Den Haag: vechten voor behoud gevangenissen


Vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Drenthe en Groningen, onder wie Statenlid Ronald Koch, reisden op woensdag 30 maart naar Den Haag.  Daar werd de Tweede Kamer een petitie aangeboden om de sluiting van de gevangenissen in Veenhuizen en Ter Apel af te wenden. Met succes.

Werkbezoek Dubex


Ze zijn er nog, de bedrijven die bijzondere dingen maken. En die kansen bieden aan jonge mensen op de arbeidsmarkt, begeleid door oudere werknemers. Onze Statenfractie ging langs bij Dubex, producent van veldspuiten. Lees hier het verslag.

Haal drempels weg voor mensen met een beperking

De toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimtes in Drenthe moet verder verbeterd worden voor mensen met een beperking. Op 23 mei organiseert PvdA Drenthe een grote bijeenkomst over hoe we dat kunnen bereiken, met onder andere Tweede Kamerlid Otwin van Dijk. Alle PvdA-leden zijn van harte welkom en kunnen hun steentje bijdragen.
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Kees de Graaf, Anneke Lubbers en Rieja Raven
Copyright © 2016 PvdA Drenthe, All rights reserved.