Copy
PvdA Drenthe wenst u prettige feestdagen! 
Lees deze e-mail in je browser

Beste leden,

Hartelijk welkom bij de eerste nieuwsbrief van PvdA Drenthe.
Ten eerste wensen wij jullie een sociaal, gezond en voorspoedig 2016 – en natuurlijk mooie kerstdagen!
Hieronder leest u meer over: 

  •  Erfgoed: steun voor gescheperde schaapskuddes
  •  Verkeer en vervoer: transferium De Punt
  •  Duurzaamheid: motie voor steun energiecoöperaties
  •  Actie: samen voor de voedselbank
  •  Uitnodiging: de nieuwjaarsbijeenkomst

Steun schaapskuddes

De schaapskuddes vormen een belangrijk onderdeel van de cultuur in Drenthe en spelen een grote rol in natuurbehoud. Daar waren alle fracties het snel over eens in de Statenvergadering van woensdag 18 december. Waar de discussie vooral over ging was de vraag: moet er voor 2016 extra ‘incidenteel’ (eenmalig dus) geld naar de 10 kuddes in Drenthe om deze overeind te houden? Sowieso wordt de structurele, meerjarige steun vanuit de provincie verhoogd van 240.000 naar 336.000 euro per jaar. Ons fractielid Rudolf Bosch pleitte ervoor om ‘intentie’ en ‘urgentie’ goed uit elkaar te houden. Lees hier meer...

Transferium De Punt

Na jaren discussie en onderzoeken kwam het tot een stemming over het voorgenomen OV-knooppunt met P+R-functie bij De Punt, bedoeld om de stad Groningen bereikbaar te houden. Hier moeten vlakbij de Drentsche Aa 200 tot 500 parkeerplaatsen en een bushalte worden gerealiseerd. Het voorstel van GS werd met een minimale meerderheid van één stem aangenomen, volgens ons fractielid Hendrikus Loof een argument om nog eens heel goed over dit besluit na te denken. Nu moet eerst een Milieu Effect Rapportage worden gemaakt en dan beslist de gemeenteraad van Tynaarlo over het bestemmingsplan. Wordt dus vervolgd. Lees hier meer...

Samen voor de voedselbank

Onze fractie vindt het jammer dat er in dit land voedselbanken nodig zijn, maar zo lang een alternatief vangnet ontbreekt krijgen ze ook onze steun! Onze gedeputeerde Ard van der Tuuk maakte zich als ambassadeu druk om bedrijven en organisaties te bellen en financiële steun los te trekken. Onze fractie zamelde bij zichzelf geld in en kwam met 800 euro terug. In totaal haalde Ard ruim 15.000 euro binnen.
Intentie: ook wij steunen het voortbestaan van de kuddes van harte. Urgentie: er hoeft op dit moment geen extra geld naar toe.

Motie energiecoöperaties

Een mooi succes aan het einde van de Statenvergadering: de motie van ons fractielid Peter Zwiers werd met bijna unanieme steun aangenomen. We zien in Drenthe dat inwoners zich verenigen in energiecoöperaties, om energie te besparen en zelf op te wekken. Een prima ontwikkeling! Het zorgt ook voor samenwerking, betrokkenheid en investeringen – en dus werkgelegenheid. De motie roept GS op te onderzoeken hoe de provincie de coöeraties beter kan ondersteunen, bijvoorbeeld via de Drentse Energie Organisatie. 
Lees hier meer...
Transferium De Punt: onze fractie vindt nut en noodzaak onvoldoende aangetoond. Ook is de impact op natuur te groot.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op maandagavond 25 januari van 19.30 tot 22.00 uur is de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Het gewestelijk bestuur en de statenfractie nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Locatie: Het Koetshuis, Grote Kerkstraat 24, Hoogeveen.
De voorzitter van de fractie in de 1e Kamer, Marleen Barth, zal ons bijpraten over actuele ontwikkelingen in Den Haag. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Albon Elm. 
Parkeren is mogelijk op het van Echtenplein. Dan de Echtenstraat inlopen (links naast bioscoop Postkantoor) en wandelgang naar rechts nemen. Na 50 meter links is ingang naar “het Koetshuis”.
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Kees de Graaf, Anneke Lubbers en Rieja Raven
Copyright © 2015 PvdA Drenthe, All rights reserved.