Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-Statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,
 

Het nieuwe jaar is begonnen, we hopen dat iedereen goed en gezond in 2017 is beland. Provinciale Staten vergaderde op 1 februari voor het eerst weer. In deze eerste Post PS van 2017 een impressie van de eerste weken, waarin onze Statenfractie en andere PvdA’ers in Drenthe gelijk goed aan de slag zijn gegaan:
 
- vragen aan GS: kan en moet Drenthe meer doen voor vluchtelingen in de kou
- programma ‘Vrouwen Kiezen’ van start
- sfeervolle nieuwjaarsbijeenkomst in Emmen
- Drentse sportclubs kunnen aan de slag met duurzaamheid
- windstilte: de visie van PvdA Drenthe op de Tweede Kamer-bezinningsmotie
- behoud boerenlandvogels: eerste stap gezet
- het eerste Jaarverslag van de Werkgroep Toegankelijkheid
- jaarverslag Statenfractie verschenen

We wensen u een zonnige zaterdag en een fijn weekend!

 

[foto: Pixabay]


Vragen aan GS over onderdak vluchtelingen

In de vluchtelingenkampen in Griekenland en op de Balkan moeten mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden de winter doorkomen. Tegelijkertijd wordt de capaciteit van AZC’s in Nederland niet maximaal benut. Reden voor de Statenfractie van PvdA Drenthe vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten. Moet en kan Drenthe meer doen qua opvang? Rudolf Bosch stelde vragen.
 


 

[foto: Anneke Lubbers]

Programma ‘Vrouwen Kiezen’ van start

Op internationale Vrouwendag 8 maart is het zover: de start van drie jaar viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. In de drie verkiezingsjaren 2017, 2018 en 2019 worden activiteiten georganiseerd om hierbij stil te staan. En om in brede zin aandacht te vragen voor het thema ‘vrouwen in de politiek’. Onze fractievoorzitter Roelie Goettsch zit de werkgroep vanuit Provinciale Staten voor, die een en ander organiseert. Bij de vergadering van PS van 1 februari gingen de eerste uitnodigingen de deur uit


 
[foto: Pixabay]

Windstilte: de visie van PvdA Drenthe op de Tweede Kamer-bezinningsmotie

Onze fractie is zeer teleurgesteld over het besluit van minister Kamp. Hij doet niets met de Tweede Kamermotie over een ‘bezinningsperiode’ rond de plaatsing van windmolens in de Drentse veenkoloniën. Een zeer breed gedragen Tweede Kamermotie wordt terzijde geschoven. Dat doet volgens ons geen recht aan reeds beschikbare alternatieven en de belangen van bewoners in het gebied. Lees hier verder


 
 

Het eerste Jaarverslag van de Werkgroep Toegankelijkheid

2016 was het jaar waarin de Werkgroep Toegankelijkheid het licht zag. Gewest, raadsfracties en Statenfractie werken samen om van Drenthe de meest toegankelijke provincie van Nederland te maken, met de Werkgroep als 'spil'. Het jaarverslag 2016 geeft aan welke acties er in korte tijd allemaal zijn ondernomen.
[foto: Jan Hulsegge]

Sfeervolle nieuwjaars-bijeenkomst in Emmen

Gezellig, inspirerend en goedbezocht: de nieuwjaarsbijeenkomst in Emmen op vrijdag 27 januari was een succes. Met inleidingen, discussie en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Een mooie start van het nieuwe jaar en de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op een bijzondere locatie: Wildlands Emmen.

 

[beeld: Eneco]

Drentse sportclubs kunnen aan de slag met duurzaamheid

PvdA-Statenfractielid Peter Zwiers zette het thema in 2014 op de agenda: de energielasten van sportclubs. Die zijn voor clubs (te) hoog. Met investeringen in duurzame energie en energiebesparing kunnen de uitgaven van sportverenigingen omlaag. Daarmee blijft sport betaalbaar. Het initiatief van Zwiers is opgepakt: twee jaar later is er nu het programma ‘Drenthe Sport Duurzaam’. ‘De clubs kunnen aan de slag!’
Jaarverslag 2016 verschenen

Het eerste volledige jaar zit erop voor onze Statenfractie zit erop. Hoe kijken de leden terug en vooruit? En wat vond onze gedeputeerde Cees Bijl van 2016? Lees het terug in ons persoonlijk getinte jaarverslag.

 

Behoud boerenlandvogels: eerste stap gezet

Binnen een jaar nadat het Drents Parlement opriep, na een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA, om in actie te komen voor het behoud van akker- en weidevogels in Drenthe ligt er nu een plan van aanpak. Onze Statenfractie is enthousiast over de voortgang die is geboekt. Een kleine 20 organisaties hebben zich achter het plan geschaard, uniek voor Nederland. Maaike Bakker licht toe.
 
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Ronald Koch, Roelie Goettsch, Anneke Lubbers en Kees de Graaf.
Copyright © 2017 PvdA Drenthe, All rights reserved.