Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-Statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,
 
Het Drentse Parlement vergaderde op woensdag 14 december voor het laatst in 2016. De afgelopen weken werd er intensief over een aantal onderwerpen gedebatteerd, zoals het FOC in Assen en Groningen Airport Eelde. In deze uitgave blikken we terug:
 
- Groningen Airport Eelde: steun van PvdA en Staten voor scenario ‘investeren’
- Het FOC: PvdA ziet geen ruimtelijke belemmeringen
- Vragen over bijeenkomsten gebiedsfonds windturbines
- Vierkant achter ‘Vierkant voor Werk’
- Op werkbezoek naar Brussel
- In gesprek over het wonen in Drenthe
- Fietsensector betrokken bij fietsprovincie nr1
 
Onze Gedeputeerde Cees Bijl, fractie, fractiemedewerkers en de redactie van Post PS wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2017!

 

[foto: provincie Drenthe]

Groningen Airport Eelde: steun van PvdA en Staten voor scenario ‘investeren’

Onze Statenfractie steunt het College van GS in het voorstel om ‘investeren’ tot voorkeursscenario te benoemen. De komende tijd moet goed worden benut om een zo breed mogelijk noordelijk draagvlak voor GAE te realiseren en om de financiële dekking rond te krijgen. Op 14 december werd door PS positief besloten; Ronald Koch gaf namens PvdA Drenthe zijn visie.


 

[foto: in.drenthe.nl]

Fietsensector wordt betrokken bij fietsprovincie nr1

Drenthe wil weer fietsprovincie nummer 1 worden. Bij de recente MKB-Tour van PvdA Drenthe kwam naar voren dat de fietsenbedrijven tot nu toe nog niet zijn betrokken bij de plannen om Drenthe als fietsprovincie te promoten. Onze fractie stelde vragen: hoe kan deze betrokkenheid wordt verbeterd? Antwoord GS: dit wordt opgepakt bij de uitwerking van de provinciale plannen.


 
[foto: Pixabay]

Vragen over bijeenkomsten gebiedsfonds windturbines

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft vragen gesteld over de bijeenkomsten rond het gebiedsfonds windturbines. Dit fonds komt ten goede aan de leefbaarheid in de Drentse gemeenten waar de komende tijd windturbines worden geplaatst. Niet alle dorpsbelangenverenigingen zijn echter hiervoor uitgenodigd, zo bleek bij de eerste bijeenkomst van 15 november. De fractie wil opheldering.

 
 


Op werkbezoek naar Brussel

Vrijwel de gehele Drentse PvdA-statenfractie heeft deelgenomen aan het werkbezoek dat Provinciale Staten van Friesland en Drenthe aflegden aan de Europese instellingen in Brussel. Een geslaagd bezoek, waarbij onder meer met Europarlementariërs Agnes Jongerius en Paul Tang werd gesproken over actuele thema’s. Lees hier het verslag
[beeld: provincie Drenthe]

Het FOC: geen belemmeringen, maar ook geen plan


In het Drents Parlement hebben de fracties uitgebreid stilgestaan bij het plan om in het TT-gebied in Assen een Factory Outlet Centre te realiseren. Onze fractie zag geen ruimtelijke belemmeringen. Het plan is inmiddels door de initiatiefnemers teruggetrokken en daarmee van de agenda van PS gehaald. Ons Statenlid Hendrikus Loof reageert op de nieuwe situatie.

 
Vierkant achter ‘Vierkant voor Werk’

De provincie Drenthe stimuleert de werkgelegenheid met twee bedrijvenregelingen. Een daarvan (‘Vierkant voor Werk’) betreft het gebied tussen de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. 5,5 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken; honderden werkzoekenden krijgen perspectief op een baan. De PvdA-Statenfractie is enthousiast: Zuidoost Drenthe wordt hiermee echt vooruitgeholpen. Dit zei ons Statenlid Rudolf Bosch erover.

 

In gesprek over het wonen in Drenthe

De volkshuisvesting staat weer op de agenda – en terecht. Betaalbaar, bereikbaar en goed wonen is van groot belang, ook in Drenthe. Onze gedeputeerde Cees Bijl heeft dit onderwerp in zijn agenda en wilde daarover van gedachten wisselen met de 12 Drentse gemeenten. Uitkomst: een agenda waar verder over gesproken kan worden, lokaal en provinciaal. Lees hier meer.

 
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Ronald Koch, Roelie Goettsch, Anneke Lubbers en Kees de Graaf.
Copyright © 2016 PvdA Drenthe, All rights reserved.