Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,

Lijkt de lente eraan te komen? We zijn in maart, er is weer het nodige gebeurd. De nieuwsbrief van PvdA Drenthe geeft een overzicht. In deze uitgave meer over: 

  • In memoriam Henk Weggemans
  • Geslaagd Statentreffen Noord-Nederland
  • Steun gevraagd voor RTV Drenthe
  • Op de bres voor ondernemers en weidevogels
  • Drenthe veiliger met Buurtpreventie

Windenergie vraagt goede inspraak


De PvdA-Statenfractie in het Drents Parlement blijft de ontwikkelingen rond de windenergie in Drenthe van zeer nabij volgen. Het inpassingsplan van het ministerie van EZ is inmiddels verschenen. De inspraak gaat van start, onze fractie heeft hier kritische vragen over gesteld. 
Een veiliger Drenthe: Buurtpreventie

Voor een veilige woon- en leefomgeving kijken we naar de politie. Of kunnen we ook zelf wat doen? Onze fractie liep mee met het buurtpreventieteam in Beilen-West. Letterlijk: meer omzien naar elkaar!

Vragen aan GS over RTV Drenthe

De regionale omroep RTV Drenthe speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Met de voorgenomen bezuinigingen in Den Haag komt die rol onder druk te staan. Wij riepen het college van GS op pal voor de omroep te gaan staan: creëer een aparte status voor RTV Drenthe.
 


Het woord is aan de heer Du Long van de PvdA


Ons fractielid Ralph du Long gaf in de statenvergadering van 9 maart zijn 'maiden speech' ten beste. Onderwerp: het Euro Champ-dossier. Ralph reageerde op een motie van de PVV waarin opheffing van de geheimhouding rond dit dossier werd bepleit. Naar het oordeel van de PvdA werden daarvoor geen zwaarwegende argumenten genoemd. 
In memoriam Henk Weggemans

Voormalig PvdA-gedeputeerde Henk Weggemans is overleden, 72 jaar oud. Onze gewestelijk voorzitter Jacob Bruintjes herdenkt Henk.

Motie: bescherm weide- en akkervogels


Het gaat niet goed met de weide- en akkervogels in Drenthe. Onze fractie wil snel actie. Met een zestal partijen in het Drents Parlement drongen we aan op een programma dat de vogels gaat beschermen. 

Ondernemend Drenthe beter promoten


In Drenthe zijn veel innovatieve en ondernemende bedrijven gevestigd. Die krijgen echter te weinig aandacht in de promotiecampagnes voor en over Drenthe. De VVD-fractie in het Drents Parlement drong aan op meer gerichte promotie, om daarmee andere bedrijven voor vestiging in Drenthe te interesseren. Wij sloten ons daarbij aan.

Geslaagd Statentreffen

Op vrijdag 19 februari troffen PvdA'ers uit Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel elkaar. Een geslaagde ontmoeting, tegen het decor van Veenhuizen en Geopark De Hondsrug. Lees hier het verslag en bekijk de foto's. 

Haal drempels weg voor mensen met een beperking

De toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte in Drenthe moet nog verder verbeterd worden voor mensen met een beperking. Op 23 mei organiseert PvdA Drenthe een grote bijeenkomst met onder andere Tweede Kamerlid Otwin van Dijk over hoe we dat kunnen bereiken. Alle PvdA-leden kunnen hun steentje bijdragen en zijn van harte welkom.
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Kees de Graaf, Anneke Lubbers en Rieja Raven
Copyright © 2016 PvdA Drenthe, All rights reserved.