Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,

 

De langste dag is achter de rug, op naar hopelijk een mooie zomer. In deze editie de volgende onderwerpen:
 
- het aantreden van onze gedeputeerde Cees Bijl
- de gevangenissen blijven open
- geslaagd symposium weidevogels
- kandidaten Tweede Kamer 2017 bekend
- op naar de meest toegankelijke provincie
- Drenthe is nu Regenboogprovincie!
- geslaagde bijeenkomst voor oudere PvdA-leden


Cees Bijl treedt aan

Tijdens een speciale vergadering van Provinciale Staten op 25 mei is Cees Bijl – die hiervoor burgemeester was in Emmen – geïnstalleerd als gedeputeerde. Inmiddels is hij volop aan het werk, met onder meer financiën, aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt, cultuur en wonen in de portefeuille. Lees hier meer.
[foto ditisnorg.nl]

De gevangenissen blijven open

De gezamenlijke inspanning heeft gewerkt. De gezamenlijke Statenfracties van Drenthe en Groningen vonden elkaar, samen met de gemeenteraden van Noordenveld en Vlagtwedde, de vakbonden en het personeel. De gevangenissen in Ter Apel en Veenhuizen blijven vooralsnog open. Belangrijk voor de werkgelegenheid in onze regio! Lees verder.
 
Kandidaten Drenthe Tweede Kamer 2017 bekend

Vier Drenten hebben zich gemeld als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Naast ons huidige kamerlid Harm Brouwer zijn dat Cindy Vorselman (raadslid Assen), Stan van Eck (raadslid Hoogeveen) en ons Statenlid Rudolf Bosch. Lees het bericht van het gewest.
 
Drenthe is nu Regenboogprovincie!

Met een breed gedragen motie, mede ingediend door de PvdA, hebben de Drentse staten uitgesproken dat onze provincie nu een Regenboogprovincie is. Daarmee wordt ingezet op een betere sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuele en transgenders (LHBT’s) in Drenthe.

Geslaagd symposium weidevogels

Het gaat niet goed met de weide- en akkervogels in Drenthe. Reden voor de statenfracties van VVD, GroenLinks en PvdA samen een symposium te organiseren. Hier een impressie. De uitkomst: de provincie gaat werken aan een plan van aanpak. Lees meer.
 
Drenthe de meest
toegankelijke
provincie van Nederland


Op 23 mei stond het thema toegankelijkheid voor mensen met een beperking centraal tijdens een gewestelijke bijeenkomst. Dat heeft onder meer geleid tot een 10-punten plan. Diverse raadsfracties in Drenthe hebben inmiddels moties ingediend en ook onze Statenfractie heeft het thema opgepakt.
Geslaagde bijeenkomst voor oudere PvdA-leden
 
Een geslaagde bijeenkomst van de Werkgroep Ouderenbeleid, met onder meer Rudy Rabbinge en Hans Hornstra. Zij spraken over respectievelijk de wereldvoedselvoorziening en Nei Naoberschap in Gees. Lees hier de impressie.
[beeld Pixabay]

Visie op krimp en leefbaarheid

Provinciale Staten hebben de 'Visie op Krimp en Leefbaarheid 2016-2020' vastgesteld. Ons Statenlid Rudolf Bosch benadrukte bij de behandeling van de visie in de Statencommissie FCBE het belang van sport, mantelzorg, toegankelijkheid en de aanpak van laaggeletterdheid. Dorpshuizen++ en bibliotheken spelen daar een prominente rol in. Lees hier meer over dit onderwerp.
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Kees de Graaf, Anneke Lubbers en Rieja Raven
Copyright © 2016 PvdA Drenthe, All rights reserved.