Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-Statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,
 

De lente staat voorzichtig voor de deur, de dagen worden langer. In deze Post PS blikken we terug op wat er in februari en begin maart 2017 gebeurde, in en om het Drents Parlement:
 
- Provinciaal Binnenstadsfonds krijgt vorm
- Lokaal Duurzaam geeft energie
- Omgevingsvisie Drenthe aangepast
- Cees Bijl (her)opent RLS1957
- 100 Jaar Vrouwen Kiezen van start (met verslag!)

 

 

[foto: Pixabay]

Provinciaal Binnenstadsfonds krijgt vorm

Net voor de zomer van 2016 stelde onze fractie voor een provinciaal fonds op te richten om de Drentse binnensteden mee te verbeteren. Het College van GS heeft het voortvarend opgepakt: het fonds is klaar en zeven Drentse gemeenten kunnen plannen indienen. Na de zomer moeten deze gereed zijn. Lees hier meer.
Omgevingsvisie Drenthe aangepast

De Omgevingsvisie is een belangrijk document: het bevat uitspraken over hoe we in Drenthe willen omgaan met de inrichting van de ruimte. De visie wordt de komende tijd aangepast, met extra aandacht voor een aantal thema’s. Onze Statenfractie stemt daarmee in, maar pleit wel voor een blijvende regierol vanuit de provincie.
'100 Jaar Vrouwen Kiezen' van start

In 2017, 2018 en 2019 organiseert de provincie Drenthe activiteiten om 100 jaar vrouwenkiesrecht te vieren, maar ook om meer vrouwen te interesseren voor de politiek. De start van het programma vond op 8 maart plaats in Emmen. Ons Statenfractielid Maaike Bakker schreef dit verslag.
[foto: Pixabay]

Lokaal Duurzaam geeft energie

De Statenfractie van PvdA Drenthe gaat met de Drentse gemeenten werken aan een energieactieplan. Concreet: de fractie gaat helpen om lokale initiatieven rond duurzaamheid verder te brengen. Goed voor het milieu, goed voor de Drenten, goed voor sociale binding. Onlangs vond een eerste ‘inspiratiebijeenkomst’ plaats
Cees Bijl (her)opent RLS1957

Gebouwen hoeven niet heel oud te zijn om toch een bijzondere betekenis te hebben. De voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde is daar een goed voorbeeld van. Het gebouw stond al lange tijd leeg en raakte in verval. Gelukkig kocht de provincie Drenthe het pand, waarna samen met BOEi (gespecialiseerd in herbestemming) het herstel kon beginnen. Dat is nu zo ver gevorderd dat onze gedeputeerde Cees Bijl ‘RLS1957’ onlangs kon heropenen.
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Ronald Koch, Roelie Goettsch, Anneke Lubbers en Kees de Graaf.
Copyright © 2017 PvdA Drenthe, All rights reserved.