Copy
Nieuwsbrief juli 2020

Inhoud

We gaan weer Stolpersteine plaatsen!


Door de Coronapandemie zijn dit jaar alle tot nog toe geplande leggingen komen te vervallen. Op dit moment zijn de omstandigheden zich gelukkig aan het verbeteren, en hebben we weer een vijftal leggingen kunnen inplannen. In vergelijking met voorafgaande plechtigheden zullen het wel sobere bijeenkomsten zijn. Een start in de synagoge en nazit in een horecagelegenheid in de wijk behoren niet tot de mogelijkheden. Maar we zijn wel blij weer een nieuwe start te kunnen maken!

In september en oktober gaan we op vijf dagen stenen leggen. Het gaat hier om zogenaamde Selbstverlegungen: de initiator van het Stolpersteineproject Gunter Demnig zal zelf niet aanwezig zijn. De stratenmaker plaatst de steentjes een dag van tevoren, waarna ze worden bedekt met een laagje zand. Tijdens de plechtigheid op straat worden de levensgeschiedenissen van de slachtoffers voorgelezen, waarna door een nabestaande of andere betrokkene het zand van de steentjes wordt weggeveegd. Als afsluiting worden witte rozen bij de steentjes gelegd. 

Deze vijf leggingen, telkens met een beperkte hoeveelheid stenen, geven ons de mogelijkheid om op schema te blijven: ons doel is om het Schilderswijk-Stolpersteine-initiatief volgend jaar af te ronden. Bij de komende leggingen bent u van harte welkom, maar we vragen u wel rekening te houden met de beperking die dan ook ongetwijfeld nog van toepassing is: houdt anderhalve meter afstand. En geef nabestaanden de ruimte om ondanks de restricties de plechtigheid van zo dichtbij mogelijk mee te kunnen maken. Alle leggingen beginnen om 13.30 uur op het hieronder als eerste genoemde adres. 
 

Dinsdag 15 september 2020
Jan Lutmastraat, Herman Colleniusstraat

We starten bij de Jan Lutmastraat 14b, met het leggen van stenen voor Gompel en Sebilla Dwinger-Israël en hun kinderen Salomon en Helena. Daarna volgen vier adressen in de Herman Colleniusstraat. Op Herman Colleniusstraat 25 komen stenen voor Levi Wolff, Marianne Wolff-Karseboom en hun dochter Lydia Wolff, op Herman Colleniusstraat 52 een steen voor Pieter Berend Venema, op Herman Colleniusstraat 58 een steen voor Klaas Roelf Wigboldus, en tenslotte op Herman Colleniusstraat 62 stenen voor Esther Leefsma-Hoogstraat, haar kinderen Magdalena en Harry, en haar schoondochter Elisabeth Leefsma-Andriesse. 
 

Woensdag 16 september 2020
Westersingel, Kraneweg, Taco Mesdagplein

Op 16 september leggen we bij Westersingel 40 twee Stolpersteine voor Susanna van Messel en Jozef Gerzon. Vervolgens gaan we naar Kraneweg 25, waar vijf stenen worden gelegd voor Jacob en Leentje Vissel-Frank en hun kinderen Mozes, Hanne en Jozeph Vissel. Tenslotte gaan we naar Taco Mesdagplein 10, het woonhuis van Emiel en Betsy van Geuns- Slager, Andries en Esther Davids- Bekkers en hun drie kinderen Geertruida, Lea en Samuel Davids. Voor elk van hen wordt een Stolperstein geplaatst. 
 

Donderdag 17 september 2020
Jozef Israëlsstraat, Kraneweg

We beginnen die dag bij Jozef Israëlsstraat 90: daar wordt een steen gelegd voor Cornelis Mattheus Luteijn. Vervolgens gaan we naar Kraneweg 60a, waar om 14.15 uur een steentje wordt gelegd voor Cornelis Spaans. Op Kraneweg 32 worden vervolgens steentjes gelegd voor Johannes Cornelis Minck, Cornelis Wilhelmus Minck en Kornelis Kraal. Dan volgen 4 steentjes op het adres Kraneweg 18, voor August en Henriette Jacobs-Hart, en hun kinderen Henriette Gerson-Jacobs en Benjamin Andries Jacobs. Op Kraneweg 4 wordt tenslotte een steen gelegd voor Pieter Leendert van Andel. 
 

Woensdag 21 oktober 2020
Kostverloren

Deze dag leggen we steentjes in Kostverloren. We beginnen op de Tweede Spoorstraat 1, waar een steen wordt gelegd voor Jan Stoffer Alberts. Vervolgens plaatsen we op de Adriaan van Ostadestraat 183 drie Stolpersteine voor het gezin Schaap: Levie Daniël Schaap, Frouwke Schaap-Dalsheim en hun zoon Izaäk Schaap. Op de Meindert Hobbemastraat 21a leggen we een steen voor Anne de Jong, op de Gerard Doustraat 85 voor Roelof Heidema. In de Jan van Goijenstraat 2 voor het echtpaar Joël en Maria de Lange-Wolff, hun zoon Simon de Lange en diens vrouw Rika de Lange-Oudgenoeg. We sluiten deze dag af met een steen voor Klaas Alberts, op Hoendiep 85
 

Donderdag 22 oktober 2020
Jozef Israëlsstraat, Blekerstraat

We beginnen op Jozef Israëlsstraat 92, waar stenen worden gelegd voor Salomon en Lina Eckstein-Leviet. Vervolgens een steen voor Gerrit van Duinen op Jozef Israëlsstraat 75a. Op Blekerstraat 19b komen stenen voor Louis en Sedje Duitz-Frank en hun dochter Frouke Elisabeth Duitz en op Blekerstraat 24a leggen we stenen voor Benjamin en Saartje de Vries-Bollegraaf, Albert Leopold de Haas, Eliazer Levie de Haan en Gertrud Teppich-Itzig. 
 

Onthulling monument op het Jozef Israëlsplein
verplaatst naar 2021


Het was onze bedoeling om op 4 mei jl. op het Jozef Israëlsplein een monument voor de acht slachtoffers van het vergissingsbombardement van 26 september 1941 te onthullen. Vanwege het Coronavirus heeft dit geen doorgang kunnen vinden. Het monument is af en heeft tijdelijk onderdak gevonden in een werkplaats van de Gemeente Groningen. Waarvoor we de gemeente zeer erkentelijk zijn. De onthulling is een jaar uitgesteld, tot 4 mei 2021. Vanzelfsprekend krijgt u hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
Facebook
Website
Email
© 2022 Stichting Stolpersteine Schilderswijk


UW GEGEVENS WIJZIGEN  of  AFMELDEN NIEUWSBRIEF
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Email Marketing Powered by Mailchimp