Copy
Afkoppelen : successen, inspiratie, informatie
View this email in your browser
Dit is een uitgave van de 28 gemeenten en het waterschap in de regio Vallei en Veluwe

Uitgave 2: oktober 2016
DE AFKOPPEL COURANT
Afkoppelbijdrage ook in 2017
Apeldoorn
Het was een grote stap naar meer samenwerking tussen waterschap en gemeenten; de afkoppelbijdrage die door het Waterschap Vallei en Veluwe in 2016 werd verstrekt aan gemeenten met afkoppelprojecten. Een succes ook, er werden bijdragen aangevraagd voor ruim 2 miljoen euro voor het eerste jaar.

Ook in 2017 is de afkoppelbijdrage beschikbaar. Naar aanleiding van de evaluatie-enquête die in juni is gehouden, is het proces waar mogelijk aangepast. Projecten worden op dit moment volop  ingediend en daarbij wordt zeker ook 
gekeken naar afkoppelmaatregelen uit de wijken, buurten of straten die de bewustwording vergroten en positief bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving in de buurt of straat.De eerste projecten zijn inmiddels afgerond. Zo is het dak van het gemeentehuis in Epe afgekoppeld (maar liefst 1500 m2).
Dan bouwen we toch gewoon een dak boven Heerde? 
Leerlingen basisschool denken bewust mee
Heerde
Het centrum van Heerde ligt op de schop en ondergaat een flinke metamorfose. De openbare ruimte wordt anders ingedeeld, zo komt er bijvoorbeeld meer ruimte  voor winkelend publiek en terrassen, het park wordt uitgebreid en de bestrating wordt vernieuwd. Onderdeel van de herinrichting is ook het afkoppelen van de openbare ruimte en de voorzijde van de winkelpanden. 
 
Klaas Jan Kijf, projectleider Infra bij de gemeente, kwam op het idee om de leerlingen van basisschool Wereldwijs een dag les te geven om zo de kennis en de bewustwording over de riolering, afkoppelen en de klimaatverandering te vergroten bij de kinderen. Klaas Jan wist de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 te enthousiasmeren. Klaas Jan: ”Op mijn vraag hoe we het klimaatprobleem zouden kunnen oplossen, kwamen de meest onverwachte ideeën naar voren. Zoals het teveel aan water met een  raket de  ruimte

in schieten of een dak bouwen boven Heerde om zo de wateroverlast te beperken”.


 
Na een theorieles van 45 minuten volgde een bezoek aan de ‚bouwplaats’. Bijzonder is dat Klaas Jan dit bezoek heeft opgenomen in het bestek. De uitvoerder was aanwezig om de kinderen uitleg te geven en te laten zien hoe een infiltratieriool wordt gelegd. Klaas Jan: „De kinderen waren erg enthousiast en ik ook. Dit gaan we vast nog eens vaker doen”. 
Klimaatverandering
Afkoppelen is noodzaak!
Het begint steeds meer door te dringen; de klimaatverandering (wat de oorzaak dan ook is) zet door en zorgt in de toekomst voor onder andere hevigere buien, droogte en hittestress. Door hemelwater af te koppelen, wordt de riolering ontlast en verdroging tegengegaan. Klik op de afbeelding hieronder om nog eens te zien, welke gevolgen de klimaatverandering voor de regio Vallei en Veluwe heeft! 
Fietsexcursie opent de ogen 
 
Apeldoorn
Hoe informeer je belangstellenden en betrokkenen over je afkoppelprojecten? Nou, bijvoorbeeld door een fietsexcursie te organiseren, zoals de gemeente Apeldoorn deed.
 
Onder begeleiding van een gemeente-ambtenaar werd er langs allerlei afkoppelprojecten gefietst. En de reacties van de deelnemers? Diederik Anema, gemeente Apeldoorn: "Die waren verrast over wat er allemaal al gebeurt en wat er nog staat te gebeuren in de gemeente Apeldoorn. Voor mij was dat een eye-opener. We moeten onze inwoners nog beter informeren over afkoppelen”.

„We beseffen nu dat we nog beter onze afkoppel-projecten moeten communiceren met onze omgeving”
Operatie Steenbreek breekt door
Steeds meer waterschappen en gemeenten sluiten zich aan
Apeldoorn
Bewoners enthousiast maken om hun tuin te vergroenen en regenwater af te koppelen. Met dat doel gaat Waterschap Vallei en Veluwe voor twee jaar samenwerken met Operatie Steenbreek.

“Dit helpt ons om in contact te komen met bewoners in de wijken”, zegt Frans ter Maten, heemraad (dagelijks bestuurslid) van het waterschap. “Zo versterken we in onze regio de ontwikkeling van verstening naar vergroeiing".Klik op de foto voor meer informatie

Waterschap Vallei en Veluwe gaat met twee gemeenten in zijn gebied een proefproject starten. Doel is om bewoners meer bewust te maken van de nadelige gevolgen van klimaatverandering en van de oplossingen die zij zelf kunnen aandragen.

Ter Maten: “Samen met de betreffende gemeente, maar ook met woningbouwcorporaties, tuincentra en hoveniersbedrijven willen we netwerken starten om bewustwording tot stand te brengen.”

In de loop van 2016 wordt duidelijk met welke twee gemeenten het waterschap samen met Operatie Steenbreek activiteiten gaat uitvoeren. Gesprekken worden nu gevoerd. “Naast het opzetten van netwerken, komen er workshops en vooral proefprojecten om te laten zien dat het werkt!”. Voor meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl. 
JA IK WIL: 100% SUBSIDIE
Gemeente Eemnes verstrekt gratis regenton en sedumcassettes
Eemnes
Dat was met recht een succesvol project; de gemeente Eemnes gaf dit voorjaar 100% subsidie op regentonnen en sedumcassettes. De actie ‚Help Eemnes nog groener maken’ leidde tot lange rijen tijdens een groen- en watermarkt. Voor deze actie was € 140.000,— beschikbaar volgens het principe wie het eerst komt het eerst maalt. 

Het doel van de actie was om inwoners en bedrijven te stimuleren om wateroverlast en waterverspilling tegen te gaan. De lange rijen tijdens de informatiemarkt leidden ook nog tot een fijn neveneffect; het leverde veel publiciteit op! Lees hier de actiefolder!


Lange rijen in Eemnes (Foto Caspar Huurdeman)


Resultaat van de actie: 350 regentonnen en 5500 m2 sedumdakbedekking!
 
Inwoners bereiken door een-voudige filmpjes op youtube
Hallo, is daar iemand? 
Inwoners bewust maken van de noodzaak van afkoppelen, dat is toch best lastig. Alleen al het woord ‘afkoppelen’, snappen inwoners dat wel? Hoe kun je nu in Jip en Janneke taal uitleggen wat we daarmee bedoelen? En hoe bereik je dan ook nog eens de jongeren?
 
Een eenvoudig filmpje met behulp van animatie op youtube kan daarbij helpen! Bekijk hiernaast het filmpje wat gemaakt is door de gemeente Renkum. Zo’n animatie kan eenvoudig door andere gemeenten overgenomen   worden.  Een  kwestie  van 

(https://youtu.be/mRquyJgV0vg)
naam en gebiedskaartje aanpassen en je hebt een eenvoudig middel om te communiceren met je inwoners. Voor meer voorbeelden: ga naar youtube.com en zoek op ‘afkoppelen’ of neem contact op met Lianne Lettink via llettink@vallei-veluwe.nl.
Meer inspiratie nodig? 

Zowel binnen als ook buiten onze regio wordt afgekoppeld en worden bewoners voorgelicht en betrokken bij plannen: 
- Folder: Maak je tuin rainproof
- www.huisjeboompjebeter.nl
- www.waterklaar.nl
- Publieksfolder: waterklaar
- www.vlario.be voor duidelijk publieks-
  filmpje over afkoppelen. 
Wist je dat in België afkoppelen verplicht is en bij wet geregeld is? Zou dat in Nederland ook werken?
Ook de Afkoppel Courant ontvangen? Stuur dan een mail naar llettink@vallei-veluwe.nl. 
Heb jij ook een leuk project voor de Afkoppel Courant? Geef dit dan door aan llettink@vallei-veluwe.nl
Copyright © 2016 Waterschap Vallei en Veluwe, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp