Copy
Ei näita pilte? Vaata uudiskirja brauseris.

Kriminaalpoliitika uudiskiri

Uudised

Parim uudis on see, et taas ilmub kriminaalpoliitika uudiskiri, mida hakkame välja andma iga kolme kuu tagant. 

Lisaks sellele on üks värskemaid uudiseid see, et justiitsministeerium soovib tõsta prokuröride palkasid kohtunikega samale tasemele ning on välja saatnud vastavasisulise eelnõu väljatöötamiskavatsuse.
Justiitsministeerium edastas veebruaris arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetlusseadustiku revisjoni väljatöötamiskavatsuse. Selles käsitletakse teemasid nagu üleminek digitaliseeritud kriminaalmenetlusele, digitaalsete tõendite kasutamise võimaluste laiendamine, eeluurimiskohtunike süsteemi muutmine ning tõendite vormistamisel dubleerimise vältimine. 
 
Riigikogus on arutlusel Istanbuli konventsiooni eelnõu, mille Eesti allkirjastas 2014. aastal ning mille ratifitseerimiseks tuleb karistusseadustikku ja välismaalaste seadust muuta. Eelnõuga kriminaliseeritakse ahistav jälitamine, naise suguelundite sandistav ümberlõikamine ja sundabielu. Lisaks muutub kuriteoks inimkaubanduse ohvrilt seksi ostmine. 
Rahvaesindajad arutavad joobes juhtide karistuste üle, mis on saanud ka tuntust eesmärgiga karmistada suhtumist sõiduki joobes juhtimisse. Eelnõuga karmistatakse karistust raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustamise eest joobeseisundis. Eelnõu seaduseks saamisel ei oleks korduvalt joobes juhtimise eest enam võimalik isikut täies mahus karistusest tingimisi vabastada. Juhtimisõiguse äravõtmine muutub kohustuslikuks.  

Foto: Karli Saul
Justiitsminister tutvustas naistepäeval riigikogus kriminaalpoliitika arengsuundade aruannet. Minister rääkis oma kõnes alaealiste kuritegevuse ennetamisest, joobes juhtimise vähendamisest, kuriteoohvrite kaitsmisest, põhiõiguste paketist, korruptsioonivastasest tegevusest, narkootikumide vastasest võitlusest ning kuritegevuse statistikast. Diskussioon riigikogus on jälgitav siit.
Justiitsministeerium soovib luua alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise süsteemi, milleks on kavas täiendada alaealiste suhtes kasutatavate mõjutusvahendite loetelu ning paika panna üldreegel, et alaealiste puhul tuleb kasutada arengust ja riskikäitumisest lähtuvaid sobivaid mõjutusvahendeid. Vastavad seaduste muudatused on läbinud kooskõlastusringi ning lähetatakse peatselt valitsuse istungile.
Justiitsministeerium on ette valmistanud karistusseadustiku ja seonduvate seaduste muudatuste väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärgiks on ohtlike kalduvuskurjategijate (st korduvalt tapnud, vägistanud või raskeid tervisekahjustusi tekitanud isikute) karistuste karmistamine. Samuti soovitakse laiendada ravivõimalusi narkosõltlastele ning seksuaalkurjategijatele. Seaduses soovitakse sätestada võimalus, et teatud välisriigi kodanikest kuritegude toimepanijatel on võimalik karistusest pääseda, kui ta nõustub riigist lahkumisega. Lisaks soovitakse täpsustada ka juriidilise isiku vastutust, millega soovitakse vähendada juriidiliste isikute sellist jagunemist, ühinemist või likvideerimist, mis on kantud eesmärgist välistada süüteovastutust.
Alates 1.01.2017 on väärteo ÜKT täitmise korraldamine ja järelevalve justiitsministeeriumi pädevuses.

Kuriteoennetus

Veebruaris kogunes esmakordselt korruptsiooni ennetuse nõukogu. Nõukogu eesmärgiks on analüüsida korruptsioonivastast tegevust Eestis ja olla valdkonna kõneisikuks. Nõukogus tutvustati muuhulgas riigi ja omavalitsuste äriühingute juhtidele mõeldud e-kursust, kus on võimalik korruptsioonialaseid teadmisi testida.
Veebruaris algas inimkaubanduse vastane sotsiaalkampaania 1ELU, mis juhib tähelepanu inimkaubandusega seotud juhtumitele Eestis. Kampaania eesmärgiks on ohvreid ja lähedasi inimkaubanduse olemusest teavitada ning julgustada inimesi juhtumitest teada andma. 
Justiits- ja siseministeeriumi koostöös valmis veebruaris Lapse küsitlemise käsiraamat, mis on mõeldud lastega kokku puutuvatele spetsialistidele ja kõigile neile, kel on vaja lastega keerukatel teemadel vestelda. Raamatu autorid on Anneli Liivamägi-Hitrov ja Kristjan Kask.
Korruptsiooniennetajad keskkriminaalpolitseist väisavad Eestimaa koole, et rääkida neile korruptsiooniohtudest ja arutada juhtumeid, mis viimasel ajal on avalikkuse ette ilmunud. Justiitsministeeriumil on aga valminud koolidele abiks elektroonilised õppematerjalid korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks.

 

Statistika, analüüsid, uuringud


Foto: Andres Putting
Jaanuaris tutvustas justiitsminister koos Elmar Vaheri ja Lavly Perlinguga 2016. aasta kuritegevuse ülevaadet, milles  tõdeti, et eelmisel aastal oli vägivaldsete surmade arv taasiseseisvusaja kõige madalamal tasemel, ka varavastaste ja alaealiste kuritegude arv on vähenenud. Põhjalikum statistiline ülevaade on peatselt leitav siit.
Veebruaris valmis uus kolme sihtrühma (elanikud, ettevõtjad, avaliku sektori töötajad) korruptsiooniuuring. Uuringust selgus, et võrreldes 2010. aastaga tajuvad inimesed tänavakorruptsiooni vähenemist, kuid kõrgkorruptsiooni tõusu. Meelehead küsitakse varasemast vähem. Noored inimesed on jätkuvalt korruptsiooni suhtes tolerantsemad. 

Inimesed

 

2016. aasta parimaks valvuriks sai Aulis Teetlok. Aulis Teetloki teeneks võib muuhulgas lugeda saateüksuse tööle hakkamise. Loe lähemalt siit.
Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond on õnnelik seoses EL eesistumise ettevalmistamisega värvatud uute töötajate üle, kellest mõned on naasjad. Tere tulemast Imbi Markus, Kati Maitse-Pärkna, Liis Piilberg, Marii-Elisa Pärna.
Jako Salla, kriminaalpoliitika uudiskirja looja, kes on seni Eesti riiki truu ja laia silmaringiga teeninud justiitsministeeriumis, jätkab oma tööd riigiprokuratuuris. Aitäh, Jako!
Jaanuaris sai Viru maakohtu esimeheks Astrid Asi. Astrid on varem töötanud nii prokuratuuris kui kriminaalpoliitika osakonnas.

Üritused

17. märtsil toimus süüteoennetuse nõukogu väljasõiduistung Maarjamaa hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskusesse Tapal (end. erikool). Arutati alaealiste õigusrikkujate kohtlemise temaatikat ning uute riigikogu kriminaalpoliitika arengusuundade 2019-2025 koostamist. Peatselt otsustab SEN ka 2017. aasta kuriteoennetuse toetuse (50 000 €) teema. 
Jusiitsministeerium otsib Lõuna-Eestisse vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat. Hankega soovitakse leida aastatel 2017-2019 Lõuna-Eestis vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega. 16. märtsil toimus infopäev Tartu kohtumajas. Osalege hankel, kel võimalus ja huvi!
2016. aasta kuriteoennetuse eraldis 50 000 eurot läks Tervise Arengu Instituudi, Põhja prefektuuri ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ühisprojektile „VALIK“, mis on suunatud narkootikumide tarvitamise vähendamisele. Projekti eesmärgiks on nõustamise ja ravi pakkumine politsei poolt identifitseeritud kanepitarvitajatele
17-18. mail toimub Iirimaal kuriteoohvrite teemaline konverents, mille eesmärgiks on koos spetsialistidega arutada, kuidas jõuda ohvrite õigusi arvestava õigussüsteemini. Erilise tähelepanu all on nt terrorismi, viha- ja küberkuritegude ohvrid.
Märtsis kuulutuavad kevadet noorte õigusrikkujate kohtlemise ja MDFT programmi infopäevad: 23.03 Tartus ja 27.03 Tallinnas.
7-9.08 toimub Barcelonas Euroopa kriminaalhoolduse konföderatsiooni konverents noorte ja noorte täiskasvanute kuritegevusest
10-16. juulil toimub Transparency Internationali suvekool Vilniuses läbipaistvuse ja korruptsiooni kohta. 
19-21.06 toimub Stockholmi kriminoloogia sümpoosium, kus antakse üle ka iga-aastane kriminoloogia auhind. Eelmise auhinna võitsid Travis W. Hirschi, Cathy Spatz Widom ja Per-Olof Wikström, kes on uurinud vanemate ja eakaaslaste mõju kuritegevuse ennetusele.

Varia

Pühade ajal saavad inimesed kõige rohkem peksa /…/“ Perevägivallaalane debatt, mis tänu presidendi kõnele erilise tuule tiibadesse sai, sai hoogu juurde Liina Kersna artiklist, kus ta omal moel kutsus üles vägivallaohvreid aitama, heites sealjuures kinda mõningate ministrite suunas. Margus Tsahnka ja Urmas Reinsalu korjasid kinda üles ja saatsid teele põhjalikud selgitused, mida seni perevägivalla ennetuseks tehtud, tänades kõiki tublisid inimesi, kes aastaid sel teemal suurema trummipõrinata tegutsenud (nende hulgas kindlasti Laidi, Kaire, Brit, Anu, Kadri Ann, Katri, Kristiina ja paljud paljud teised). Kui tundus, et mõneks päevaks on saabunud vaikus, lahvatas Sass Henno ja sotsialaministeeriumi vaheline sõnasõda. Varsti kirjutas Kadri Ann Salla Postimehes artikli lähisuhtevägivallast. Sellele järgnes artikkel siseminister Andres Anveltilt, kes kutsus üles märkama. Infolehe koostajad kutsuvad teid märkama kriminaalpoliitika veebi, kus on perevägivalla teemaleht põhjalike ülevaadete ja juhistega. Vägivallaennetuse teemadel kursis olemiseks ootame liituma vägivalla ennetamise strateegia meililistiga (soovist tuleks kirjutada: brit.tammiste@just.ee). Samuti saame listi kaudu edastada olulist infot laiemale spetsialistide võrgustikule.

Foto: Rauno Volmar
"Väikeses riigis ei tohi lubada juhtumeid, kus 13aastane sooritab enesetapu hirmust isa peksu ees,“ rääkis riigi peaprokurör Lavly Perling Eestimaa VII Naiste Kongressil. Lavly kõne on kuulatav siin.

Aitäh lugemise eest! 

Kriminaalpoliitika uudiskiri on kõigile neile, kelle tööd või huvisid see poliitikavaldkond ühel või teisel viisil puudutab.
Ettepanekud ja mõtted uudiskirja asjus on oodatud aadressile uudiskiri@just.ee.

Kui Te ei soovi edaspidi saada Kriminaalpoliitika uudiseid, siis võite loobuda uudiskirjast.
This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Justiitsministeerium · Suur-Ameerika 1 · Tallinn 10122 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp