Copy
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

3e Nieuwsbrief 2016-2017

Beste <<Voornaam>>,
 

Van de voorzitter

Een groep actieve mensen binnen Asser Boys is bezig met de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan in 2019. Een eeuw viering waar we naar uit kijken. Maar redden we 2019 nog wel? We leven in een Asser Boys periode, waarbij alles niet meer vanzelfsprekend is. De onrust en frustraties nemen toe en het wij gevoel is vooral bij vele jongeren niet meer aanwezig. Voor het bestuur is het ondoenlijk om alle taken nog blijvend te kunnen c.q. te willen uitvoeren. Er blijven te veel zaken liggen en dat is slecht voor de toekomst van de vereniging. Slechts met meer ondersteuning van leden, die nog actief een bepaalde bijdrage willen verlenen aan de vereniging, zal het mogelijk zijn, om de vereniging op de been te houden.Het voortdurend nee krijgen van leden, die gevraagd worden om een bepaalde activiteit te verrichten, is frustrerend. Natuurlijk doel ik niet op die alle fantastische medewerkers die wekelijks hun handen uit de mouwen steken, en het kleine aantal leden dat dagelijks met Asser Boys bezig is. Nee ik doel op die leden die best de capaciteiten hebben, en ook de mogelijkheden, om iets voor de vereniging te doen. Serieus? , ja ik ben echt serieus. Ben je nieuwsgierig geworden, of wil je een bijdrage leveren, kom dan naar de ledenvergadering op vrijdag 25 november.

Een mooi staaltje van hoe het wel kan, is geleverd door het gehele team van vrouwen 1. Door mogelijk langdurig uitval van John Otten en good old Riemer Dik ( in 2017 60 jaar lid ) ontstonden er trainersproblemen bij de G afdeling . (Overigens voor beiden een spoedig herstel.) Een oproep van mijn kant via Susan Kok aan de dames leverde dezelfde middag nog vervangers op. Amy Reinds, Marjolin Pol en Carlos Spaans waren de volgende avond al paraat. Fantastisch.

Er zal dit jaar geen oliebollenverkoop meer plaats vinden. De kosten en de vele uren inzet, wegen niet meer tegen de baten op. Daarentegen hopen we dat de rollade-verkoop dit jaar wederom een groot succes zal worden. De senioren teams hebben conform de afspraak in de ledenvergadering van het afgelopen jaar, de “opdracht” gekregen om per team minimaal 50 rollades te verkopen. Ik hoop dat ze hart voor de Asser Boys zaak hebben en hard met de verkoop aan de slag gaan. Want hoe moeilijk is het nu om even je best te doen. Denk er eens aan om een folder bij je werkgever neer te leggen.

Zo, ik houd er mee op. Het is zaterdagavond 19.00 uur. Ik heb deze week 54 uur aan Asser Boys besteed. Ik heb het even gehad.

WIE STAAT OP.
 
Jan Puper

Max Hulsinga nieuwe jeugdcoördinator

Max Hulsinga zal per 1 januari a.s. de vacature van jeugdcoördinator, onststaan door het vertrek van Elso Bos, gaan invullen. De aanstelling, is na uitstekend overleg met de jeugdcommissie, tot stand gekomen.
Wij wensen Max veel succes toe.

Bestuur Asser Boys.

Asser Boys Winterwandeltocht 2017

Op 28 januari 2017 organiseert voetbalclub Asser Boys een bijzondere wandeltocht door een van de mooiste natuurgebieden van Nederland, het Drentsche Aa gebied. Tijdens deze goed bewegwijzerde wandeltocht over verharde en onverharde wegen kan iedereen zien dat dit gebied ook in de winterperiode prachtig kan zijn.

De afstanden waaruit gekozen kan worden zijn 7, 14, of 21 kilometer. Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt 6 euro , waarvan de netto-opbrengst ten goede komt aan het G-voetbal van v.v. Asser Boys. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meelopen.

Lees verder

De jeugd van Asser Boys

Door Jack Zomer, 10 november 2016.

JO11-2, JO7, JO9-3: geheimtaal????? Nee dit zijn de nieuwe aanduidingen in de jeugd. We spreken niet meer over F-jes, D-tjes of A’s. Iedere leeftijdscategorie heeft nu zijn eigen naam gekregen. Jeugd Onder 11 of Jeugd Onder 13 enz. Het is even wennen, maar zo langzamerhand leren we het wel.

Zal ook wel moeten, want de KNVB heeft nog meer veranderingsplannen. Ze willen volgend seizoen gaan starten met Nieuwe Wedstrijdvormen; kleinere veldjes met minder spelers en ouders op afstand, wel of geen scheids. Dit alles met als doel meer voetbalplezier en betere ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd. We houden u op de hoogte.

Dit seizoen zijn we van start gegaan zonder de inbreng van de Voetbal Academie Noord. De afgelopen 2 seizoenen hebben zij met name onze jongste jeugd getraind. Nu doen we het weer met eigen vrijwilligers. In de aanloop van het nieuwe seizoen hadden we het goed voor elkaar. Voor elk team een trainer. Echter, zoals gewoonlijk in de voetballerij, kwam daar snel alweer verandering in. Uiteindelijk hadden we bij de start van het seizoen het weer aardig compleet ingevuld. Ook werd voor ieder team een leider gevonden.
Inmiddels lopen we alweer achter de feiten aan.
 
Vacatures:
De Kabouters (JO-7) zoeken nog een teamleider voor de ondersteuning bij wedstrijden op de zaterdag. 
F2 (JO9-2), is zoekende naar een teamleider voor op de zaterdag
F3 (JO11-3) zou het uitstekend vinden als er nog een trainer komt voor op de maandagmiddag
A1 JO19-1 een teamleider zou erg welkom zijn, voor op de zaterdagen.
Lees verder

Rabobank clubkas campagne levert 600 euro op

Bij de Rabobank clubkas campagne konden leden van de Rabobank stemmen op een vereniging. De Asser Boys leden en begunstigers hebben dat goed gedaan. Het heeft Asser Boys 600 euro opgeleverd.

Hartelijk dank voor uw stem. En hartelijk dank aan de Rabobank voor de bijdrage. Klik hier voor het totale overzicht.

Jeugdcommissie

Onze Jeugdcoördinator, Elso Bos, heeft onlangs besloten zijn functie per direct neer te leggen. Het combineren met zijn vaste baan bleek door veranderingen niet meer mogelijk. De lopende zaken worden vooralsnog waargenomen door de Jeugdcommissie (zoals u eerder in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is Max Hulsinga per 1 januari 2017 aangesteld als jeugdcoördinator). Hierbij worden we uitstekend bijgestaan door de andere geledingen binnen de vereniging. Zijn er zaken die niet goed lopen of dreigen niet goed te gaan, of die juist wel goed gaan laat het weten. We doen ons best. Aardig om te vermelden dat de Jeugdcommissie is versterkt met een nieuw lid; Gea Kreuze. Zij gaat zich met name bezighouden met het organiseren van leuke randactiviteiten voor de jeugdspelers. Op maandagavond tussen 20.00 – 20.30 is altijd een lid van de Jeugdcommissie aanwezig om u te woord te staan. 

Jack Zomer
Voorzitter Jeugdcommissie

Reis Asser Boys 2017

Ook in 2017 (eind april/begin mei) organiseert Asser Boys weer een reis. Het is een reis, met als centraal middelpunt, de stad SCHWERIN, in de deelstaat MECKLENBURG VORPOMMERN (voormalig Oost Duitsland).
 
Op woensdag 16 november is er in de Oase een voorlichtingsavond voor deze reis. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Om een beeld te krijgen van de reis, kunt u hier klikken voor het concept reisschema.
 
Indien u geïnteresseerd bent in deze reis bent u van harte welkom
 
Aanvang:  20.00 uur
 
Gerrit de Vries (gerrittrijntje@home.nl)
Jan Puper

Archief Asser Boys

De geschiedenis van Asser Boys vind je terug in de correspondentie en de administratieve en financiële neerslag van de club. Daarnaast zit er veel in het geheugen van de mens. Echter de mens heeft helaas niet het eeuwig leven.
Het is daarom belangrijk dat zaken worden vastgelegd en worden bewaard in een archief. Bij Asser Boys is er weinig aan archivering gedaan. Dit is jammer, want daardoor zijn of dreigen er veel zaken verloren te gaan.
De vereniging bestaat in 2019 100 jaar. Het zou mooi zijn dat dan hetgeen bewaard is gebleven is geïnventariseerd, is beschreven en gearchiveerd.
 
Er is een begin gemaakt om hetgeen aanwezig is te inventariseren en te ordenen. Echter nu blijkt reeds dat veel stukken over diverse perioden ontbreken.
Daarom doen wij hierbij een beroep op een ieder die in het bezit is van archieven, documenten, e,d. deze over te dragen en te bezorgen in de Oase (commissiekamer).
Lees verder

Twitter account Asser Boys G-voetbal

Sinds kort beschikt de G-afdeling van Asser Boys over een eigen twitter-account. U volgt de verrichtingen van onze G-teams via het account @AsserBoys_G (https://twitter.com/AsserBoys_G)!

Rolladeverkoop actie 2016

Ook dit jaar gaan we weer rollades verkopen, waarvan de opbrengst voor een groot deel naar
onze jeugd zal gaan. Maar ook de senioren profiteren van de opbrengst van de verkoop. Het zijn varkensrollades van de echte slager. Van een uitstekende kwaliteit, vacuüm verpakt en
ongeveer 800 gram.
De prijs bedraagt € 5,99.

Het is de bedoeling dat alle leden meedoen aan de verkoop. Hiervoor kunt u gebruik maken van
het opgave formulier. Dit formulier moet uiterlijk vóór 1 December ingeleverd worden in de OASE.
Lees verder

Sinterklaasfeest

Op 26 november a.s. zullen de Sint en zijn Pieten weer een bezoek brengen aan Asser Boys van 11:00 - 13:00. Het feest is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1 t/m 7 jaar. Er mag een cadeau van 15 euro worden uitgezocht uit het sinterklaasboek van de Intertoys. We zouden het fijn vinden als er een reservecadeau bij zit. De advertenties van de cadeaus moeten uitgeknipt of uitgeprint in een envelop met een eigen bijdrage van 5 euro worden gestopt. Deze envelop kan ingeleverd worden in de blauwe bus in de kantine of bij Sien de Jonge (Ellen 18). Opgave kan nog tot en met 16 november.

Jumbo spaaractie

Vanaf woensdag 2 november t/m dinsdag 6 december vindt bij alle Jumbo Supermarkten een spaaractie plaats waarbij we voor Asser Boys punten kunten sparen. Bij elke besteding van € 10,- ontvang je een sportpunt. Van de punten die we ophalen kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen.

Op deze website kun je zien wat onze spaardoelen zijn en hoeveel punten we al gespaard hebben. Hier kun je ook gelijk je sportpunten aan Asser Boys geven! Dit doe je door hier de code in te voeren die je bij elk sportpunt krijgt.

Om het makkelijk te maken kun je de gespaarde punten ook inleveren in de kantine. In de kantine staat een doos waar je ze in achter kunt laten. Wij zorgen dan dat ze op de website worden ingevoerd.

Wij rekenen op jullie steun om zoveel mogelijk punten binnen te halen voor onze vereniging!

Kunstgras

Als vereniging hebben we besloten dat we zo weinig mogelijk gebruik maken van ons kunstgrasveld. Met name voor de jongste jeugd betekent dit dat we uitwijken naar gras. Dit lukt aardig op het veldje achter het kunstgrasveld waar nieuwe drainage en verlichting al reeds was aangelegd. Eind dit jaar zullen we horen wat de uitslagen zijn van de diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Jack Zomer
Voorzitter Jeugdcommissie

ALV op vrijdag 25 november 2016

Op vrijdag 25 november 2016 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Het bestuur zal uitleg geven over de stand van zaken van verschillende activiteiten én van de financiën. Zoals gebruikelijk zal onze voorzitter Jan Puper, op de voor hem bekende manier, de vergadering voorzitten. En hij zal zijn zorg uitspreken. Hopelijk kunnen jullie het bestuur maar eigenlijk Asser Boys helpen om zijn zorgen te laten verminderen en weer met een positieve houding de toekomst tegemoet te treden.
 
Dus komt allen naar de ALV in de kantine van Asser Boys op vrijdag 25 november 2016 om 20.00 uur. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Asser Boys grijpt net naast periodetitel

Door Remco Hennipman, 30 oktober 2016.

Asser Boys 1 kon 30 oktober de eerste periodetitel winnen in de Derde klasse C. Hiervoor moest Asser Boys zelf de drie punten pakken in Ter Apel en moesten Gieten en Dalen in hun onderlinge wedstrijd gelijk spelen. Dat eerste lukte, maar het tweede ging helaas niet door, doordat Dalen wist te winnen bij Gieten met 2-3 (na een 2-0 ruststand).
Lees verder

Familieberichten

Spoken laten kinderen gillen

Op zaterdagavond 22 oktober 2016 was de gezamenlijke spooktocht voor leden van Asser Boys en The Pioneers. De Activiteiten Commissie van The Pioneers hadden de verantwoording voor de route en de spoken op zich genomen. Asser Boys regelde de groepsindeling van de lopers en de verzorging van de mensen. Het vertrek en de inschrijving was in de kantine van Asser Boys. 

Niet alleen de kinderen waren aan het gillen.

Klik hier voor het uitgebreide verslag en een foto impressie.

Asser Boys wint G-toernooi FC Groningen

Misschien is het jullie al opgevallen in de kantine. Bij de galerij met ereleden prijkt sinds enkele weken een gigantische beker. Dit is de beker die de G-voetballers van Asser Boys hebben weten te veroveren tijdens de dertiende editie van het G-toernooi van FC Groningen. Tijdens dit toernooi werd elk team gecoacht en begeleid door spelers en/of trainers van de eerste selectie van FC Groningen. Bij het team van Asser Boys (dat bestond uit een mooi gemixt team van spelers van G1, G2 en zelfs een Topkid) speelde Sergio Padt mee.
Lees verder

Mutatielijst leden 8-10-2016 t/m 11-11-2016

Klik hieronder op "Mutatielijst leden" om de ledenmutaties van 8 oktober tot en met 11 november te bekijken.
Mutatielijst leden
Heeft u nog tips naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur ze naar nieuwsbrief@asserboys.nl!
Tweet
Share
Forward


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
vv Asser Boys · Lonerstraat 100a · Assen, Drenthe 9403 TD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp