Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik dan hier
DigiMarge
Nieuwsbrief van het Drachtster Lyceum
2018-2019 - Nummer 1 
Beste ouders,

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Voor mij, als nieuwe rector, was het een intensieve periode van ontmoetingen en het me eigen maken van de school. Ik maakte een zelfde proces door als onze nieuwe brugklasleerlingen: de spanning van de eerste schooldag, het dwalen door de gangen op zoek naar waar je heen moet, het vinden van je eigen plekje.

In deze eerste weken heb ik de grootste kracht van de school leren kennen: op het Drachtster Lyceum word je gezien en gewaardeerd om wie je bent. Er is zorg voor de ander, zorg voor elkaar, niet alleen als er iets niet goed gaat maar uit oprechte interesse. Ik voel me thuis en heb er veel zin in samen met mijn collega’s, de leerlingen en u als ouders te onderzoeken hoe we deze krachtige school verder koers gaan geven.

In deze Digimarge kijken we terug op de afgelopen periode. Er hebben al veel activiteiten plaatsgevonden waarvan u een verslag vindt maar ook kijken we vooruit naar wat er allemaal staat te gebeuren. De Singellandrun op 25 november en het Kersttoneel zijn jaarlijks terugkerende gebeurtenissen die veel voorpret opleveren maar ook een zeker toewijding vragen van onze leerlingen en collega’s. Samen de schouders eronder en doorzetten, die mentaliteit zal de komende tijd ongetwijfeld mooie momenten opleveren die u uiteraard ook via de website en de sociale media kunt volgen.

Tot slot wil ik aankondigen dat we dit schooljaar aan de slag gaan met het voorbereiden van ons 100-jarig jubileum dat plaatsvindt in oktober 2019. De eerste datum staat al een tijdje vast: op zaterdag 5 oktober vindt er een grootse reünie plaats voor oud-personeel en oud-leerlingen. Hoe de rest van de festiviteiten eruit zal zien, is iets wat we samen de komende tijd gaan vormgeven. U bent natuurlijk altijd uitgenodigd om op wat voor manier dan ook een bijdrage te leveren!

Ik wens u veel leesplezier en alvast een hele fijne herfstvakantie,

Audrie Nieborg
Rector

Samen voor zero tolerance

Tijdens de Week van de Opvoeding 2018 organiseerden de scholen van het middelbaar en voortgezet onderwijs in Smallingerland, waaronder het Drachtster Lyceum, allerlei activiteiten op gebied van genotmiddelengebruik, zoals alcohol, roken en drugs. 
Lees verder > 

 

10e Singelland Family Run op 25 november

Hij staat weer voor de deur: de jaarlijkse Singelland Family Run! Schrijf je, samen met iedereen in je familie die ook zin heeft om zich sportief in te spannen, voor 10 november in. 
Lees verder > 

 

Drachtster Lyceum rent zich fit

Op donderdag 13 september was op het Drachtster Lyceum de kick-off van het beweegprogramma IRUN2BFIT. Alle tweedeklassers deden mee en ook ouders en personeelsleden van het lyceum waren uitgenodigd om hun fitheid te vergroten. 
Lees verder > 

Leden Ouderplatform stellen zich voor

Het Ouderplatform stelt zich ten doel de belangen van school, leerlingen en ouders, vanuit het perspectief van betrokkenheid, zo goed mogelijk te dienen. Het Ouderplatform is een klankbordgroep die een afspiegeling is van de leerlingen in diverse hoedanigheden, leeftijdsgroepen en verschillende niveaus. Het platform wordt door de schoolleiding betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en kan worden geraadpleegd over de kwaliteit van het onderwijs. Het Ouderplatform zet zich in om suggesties ter verbetering uit te werken en thema’s te behandelen. De leden van het Ouderplatform willen zich graag aan u voorstellen. 
Lees verder > 

Samenstelling Locatieraad (LR)

De personeelsgeleding van de locatieraad wordt dit jaar vertegenwoordigd door: Mayke Bosman, Auke van der Meulen, Sjoerd Hofstra, Kees van Wee, Thea de Boer en Betsy Grit. De ouders worden vertegenwoordigd door Jan Aalders, Sjoerd Prins en Claudia Dantuma. Leerlingen worden vertegenwoordigd door: Shanna Ausma (v6), Janne Herrema (v5) en Syl van Heeringen (v4). 

Betaald printen en kopiëren met schoolpas

Na de herfstvakantie is het betaalsysteem voor printen en kopiëren weer in werking. Om te kunnen printen/kopiëren moeten leerlingen hun schoolpas bij zich hebben. Als ze deze kwijt zijn kunnen ze een nieuwe aanvragen bij mevr. Van der Werk (conciërgebalie). Alle leerlingen krijgen een printtegoed van €1,50 van school. Bij de conciërgebalie kunnen leerlingen een voucher kopen om dit zo nodig op te waarderen. Dit is een ander tegoed dan dat waarmee in de kantine en bij de conciërgebalie kan worden betaald. Eventuele tegoeden van het vorige systeem zijn overgezet. Als een leerling de school verlaat wordt het opgewaardeerde tegoed dat nog op het account van de leerling staat teruggestort. 

Vrijdagavond 12 oktober konden 261 brugklasleerlingen van het Drachtster Lyceum zich weer uitleven tijdens de jaarlijkse spelletjes- en discoavond. De leerlingen konden sjoelen, frisbeeën, blikwerpen, darten en vele andere spelletjes doen, om daarna hun dansmoves te laten zien.

Cultuur op het Drachtster Lyceum en wat doen we eigenlijk met dat cultuurgeld

Op het Drachtster Lyceum zijn elk jaar een flink aantal culturele projecten: dit jaar gaan de eerste en tweede klassen via De Lawei meedoen aan het schoolproject “BYTE ME” over privacy online. Een voorstelling en een workshop in de klas door gezelschap MAAS theater/dans. De derde klas gaat bij toerbeurt meedoen aan workshops graffiti, poëzie en fotografie. In de bovenbouw organiseren CKV en maatschappijleer workshops voor projecten in de klas,  en gaat een aantal vakken met de leerlingen op excursie, naar musea als het Kröller-Müller.
Lees verder > 

Kersttoneel: Audities, spektakel en win een meet-and-greet 

“Crazy in Love” …  Een prachtige titel voor de moderne bewerking van een toneelstuk van Shakespeare: het stuk dat in december vóór en dóór onze leerlingen zal worden opgevoerd in de Lawei. De audities, waar maar liefst 70 leerlingen aan meededen, zijn achter de rug en dit jaar kan er een meet-and-greet worden gewonnen.
Lees verder > 

Interview over het Kersttoneel met Trynke Muskita en Beatrijs Brouwer 

De voorbereidingen voor het komende Kersttoneel zijn al volop aan de gang. In de eerste schoolweken vonden de audities al plaats. De eerste stappen zijn de belangrijkste naar een nieuw succes in december. We spraken met Trynke Muskita, die vorig jaar afscheid nam als regisseur van het Kersttoneel, en met Beatrijs Brouwer, docent Engels, die dit jaar de regie in handen heeft en al productieleider was.
Lees verder > 

Microreliëf gebruikt bij lesmateriaal

Het Actueel Hoogtebestand Nederland is een digitale kaart die op basis van minstens 4 metingen per vierkante meter een zeer gedetailleerd overzicht geeft van hoogteverschillen die met het blote oog vaak niet te zien zijn. Gemeenten, Rijkswaterstaat en ook archeologen maken dankbaar gebruik van dit bestand. Maar ook op onze school wordt het gebruikt. Dankzij een subsidie van het Lerarenontwikkelfonds (LOF) ontwikkelt Hendrik Elzinga, docent aardrijkskunde,  lesmateriaal waarmee leerlingen de stof verwerken met behulp van screenshots en screencasts. 
Lees verder > 

MEP: Er is een wereld voor me open gegaan

Shanna Ausma (vwo 6) heeft in februari meegedaan aan het Fries Jeugdparlement en daar werd ze geselecteerd voor het Model European Parliament (MEP). Een simulatie van het Europees Parlement waar jongeren uit alle provincies bijeenkomen om zich te storten in een wereld van mondiale problemen. Shanna doet zelf verslag.
Lees verder > 

Verslag van een uitwisselingsstudent

Elk jaar zijn er uitwisselingsstudenten op het Drachtster Lyceum. Ty Bradley uit Canada is één van hen en hij schreef voor de DigiMarge een verslag over zijn verwachtingen en ervaringen tot nu in Drachten. 
Lees verder > 

Passend lezen: Speciaal voor jongeren met een leesbeperking

Speciaal voor jongeren met een leesbeperking op de middelbare school heeft Passend lezen een uitgebreide collectie gesproken boeken die geschikt is voor de literatuurlijst Nederlands, gerangschikt op leeftijd en niveau. Ook voor Engelse, Franse en Duitse titels kunnen ze hier terecht. Hierdoor wordt het voor deze leerlingen makkelijker om de boekenlijst af te ronden. Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, slechtziendheid of ADHD.
Lees verder > 

Jaarrooster Drachtster Lyceum

Het jaarrooster voor ouders en leerlingen is te vinden via de links op www.schoolbord.info, bij de praktische informatie op de Singellandsite en via deze link.

Contact
Contact Ouderplatform
Jaarrooster
Schoolbord.info
         
Het Drachtster Lyceum
Torenstraat 28
9201 JW Drachten
0512-571020
drachtsterlyceum@singelland.nl

Copyright © 2017 Het Drachtster Lyceum, All rights reserved.
 
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp