Copy
Nyhetsbrev från branschorganisationen Språkföretagen
View this email in your browserStyrelsemöte #1 2017


Språkföretagens första styrelsemöte för 2017 har hållits med inledande möten för översättningsföretagen respektive tolkföretagen. Vi införde denna rutin för att få tid att fördjupa oss i frågor som är specifika för översättning respektive tolkning innan det gemensamma styrelsemötet.

Representanter för översättningsgruppen besökte Arbetsförmedlingen på inbjudan av Paola Bergnéhr Moscatelli som är projektledare för ett projekt som ska förenkla Arbetsförmedlingens hantering av dokument i asylärenden. Det var ett öppenhjärtigt och konstruktivt möte med frågor och svar för att komma närmare en lösning på en stor utmaning. Mer information om projektet hittar du här.

Tolkgruppen fortsätter sin dialog med olika myndigheter och senaste mötet var med Mårten Svensson Risdal som är samordnare av tolkfrågor på Utbildningsdepartementet. Han informerade om hur branschen fungerar, vad vi tillsammans kan göra för att ge bättre förutsättningar och säkra behovet av tolkar.
Ökat utbud av provtillfällen för auktorisation av tolkar!

Kammarkollegiet har fått utökade resurser för att möta det ökade behovet av auktoriserade tolkar.

Som en följd av det stora antalet asylsökande och nyanlända i Sverige har behovet av auktoriserade tolkar, särskilt i vissa språk, ökat kraftigt den senaste tiden. Enligt Regeringskansliets prognos förväntas behovet öka ytterligare de kommande åren. För att påskynda auktorisationsprocessen har vår verksamhet fått ökat anslag så att vi ska kunna ordna fler skriftliga och muntliga prov.

Kammarkollegiet har tagit fram ett alternativ till dagens utbud av provtillfällen där förslagen siktar på att göra auktorisationsproven mer tillgängliga för att ta emot en ökad ström av provdeltagare. Vi riktar fokus på de språk där samhällets tolkbehov är störst samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler tolkauktorisationer inom specialistkompetenserna rättstolk och sjukvårdstolk. Vi kommer också att utveckla våra kommunikationskanaler för att öka förståelsen för provets syfte, kunskapskrav och innehåll.

Förhoppningsvis leder det till fler kvalificerade provdeltagare.

Mer information om förändringarna hittar ni här:
Provtillfällen för auktorisation av tolkar
 


Nya medlemmar

 

Allt fler ser nyttan i att vara anslutna till vår branschorganisation som bevakar våra intressen och för en dialog mot och med marknaden som en representant för tolk- och översättningsbranschen. 

Senaste företaget att ansluta sig är Space 360 som vi önskar varmt välkommen till Språkföretagen. 

Space 360 är en tvärkulturell språk- och kommunikationsbyrå i Stockholm med huvudkontor vid Globen som hjälper företag och myndigheter att kommunicera och informera över kulturella och språkliga barriärer. 

 


Fokus på Europa


Språkföretagen är sedan hösten 2016 upptagna som medlemmar i EUATC. EUATC är en paraplyorganisation för branschorganisationer som Språkföretagen inom Europa. Detta stärker vår ställning internationellt och vi håller oss uppdaterade om utveckling och trender i branschen som kommer våra medlemmar till nytta.

EUATC håller sin årliga konferens i Berlin den 20–21 april. Som medlem i Språkföretagen får du rabatt på anmälningsavgiften. Läs mer och anmäl dig på EUATC T-UPDATE 2017.

 

Anslut ditt företag till Språkföretagen

Vi vill informera om att det nu är mycket enklare att bli en del av Språkföretagen. Antingen väljer du att bli fullvärdig medlem, eller så kan du ansluta ditt företag via ett serviceavtal tillsammans med Almega.

Som medlem i Språkföretagen kan du göra din röst hörd i alla frågor som rör språkbranschen. Båda formerna av medlemskap ger dig dessutom en rad fördelar i frågor som rör arbetsrätt samt juridisk hjälp.

Kontakta gärna Anne Callvik på Almega (anne.callvik@almega.se), 08-762 66 31, för mer information.

Copyright © 2017 Språkföretagen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp