Copy
Zobraziť v internetovom prehliadači
t-l.jpg
t-r.jpg
logo.png Mesačník zo života AOPP
August 2020

Vláda plánuje zrušiť doplácanie za lieky. Koho sa úľava dotkne?


Plánovaná zmena v doplatkoch za lieky by mala vstúpiť do platnosti v januári budúceho roka. Už dnes však odborníci upozorňujú na riziká plošného rušenia doplatkov. Tento krok by mohol ukrojiť značnú časť peňazí, ktoré by sa dali využiť niekde inde, napríklad aj na drahú liečbu onkologických či zriedkavých ochorení. Na potrebu zohľadniť predovšetkým sociálne dopady jednotlivých skupín pacientov sme už aj my viackrát upozorňovali. Veríme preto, že vláda našu požiadavku zohľadní aj v pripravovanom návrhu zákona.
injekc.png

Zdravotná sestra zo Sniny už dúfala len v zázrak. Vďaka unikátnej liečbe rakoviny dostala druhú šancu

Lieky na výnimky sú dlhodobým problémom. Aj napriek tomu, že zdravotné poisťovne za minulý rok schválili 88 % žiadostí v celkovej výške 41,8 milióna eur, stretávame sa s príbehmi, aký prežíva aj pani Renáta Dudová. Udeľovanie výnimiek dnes nemá jasne definované pravidlá. Jediný, kto môže v tomto smere urobiť zmenu, je naša vláda. Bude si to však vyžadovať väčší balík peňazí a úpravu legislatívy.

Do procesu prerozdelenia poistného sa pravdepodobne zavedie nový prvok

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákonov o zdravotnom poistení a poisťovníctve. Okrem toho, že ministerstvo plánuje prerozdeliť vybrané poistné medzi jednotlivé zdravotné poisťovne v závislosti od rizikovosti ich poistencov, zamýšľa tiež nahradenie plastovej kartičky poistenca mobilnou aplikáciou. Tú už v súčasnosti ponúkajú všetky tri zdravotné poisťovne, ministerstvo však plánuje urobiť z tejto aplikácie oficiálny doklad.

Rezorty rokujú o poskytovaní a financovaní dlhodobej starostlivosti

Riešenie poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku je dlhoročný boj. Sme radi, že aj po našom niekoľkoročnom úsilí a diskusiách, ktoré vyústili až do prípravy Stratégie dlhodobej starostlivosti, sa ľady konečne pohli. Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už zahájili spoločné rokovania na tému financovania starostlivosti v hospicoch a zariadeniach sociálnych služieb.

LIEKY S ROZUMOM

 

Výber svojich liekov zbytočne neodkladajte. Aj e-recept má obmedzenú platnosť!

E-recept je medzi pacientmi dobre známy pojem. Ukázal to prieskum pre projekt Lieky s rozumom, v ktorom až 84 % opýtaných uviedlo, že ho presne alebo do veľkej miery pozná. V čase koronakrízy sa jeho používanie ešte viac rozšírilo. Aké výhody e-recept prináša a koľko dní máte na to, aby ste si svoje lieky vybrali?

AKTUÁLNE Z TERÉNU

 

Nádej pre pacientov s Marfan syndrómom

Prvá operácia rozšírenej aorty ExoVasc – PEARS u pacienta s Marfan syndróm už aj na Slovensku. Dňa 7. júla 2020 doc. MUDr. František Sabol, PhD. MPH, MBA, mim. prof, prednosta kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH, Košice so svojím tímom lekárov v spolupráci s prof. MUDr. Janom Pirkom, DrSc., prednostom kardiocentra IKEM, Praha uskutočnili prvú operáciu rozšírenej aorty novou, menej invazívnou metódou PEARS (personalizovaná externá podpora aortálneho koreňa a ascendentnej aorty). Úspešne boli operovaní dvaja pacienti. Bližšie informácie nájdete kliknutím na odkaz.
 

Pre pacienta s chronickým ochorením je nesmierne dôležitý pocit spolupatričnosti

Liga proti reumatizmu na Slovensku v tomto roku oslavuje 30. výročie svojho vzniku. Jej predsedníčkou je už osem rokov Janka Dobšovičová Černáková. Svojou húževnatosťou a tvrdou prácou predišla hroziacemu zániku ligy. Dnes má toto občianske združenie vyše 1600 členov. Vďaka práci predsedníčky, ktorá motivuje nielen ľudí s reumatickými ochoreniami, aby sa stali dobrovoľníkmi a nezištne pomáhali ostatným, záujem o členstvo neustále narastá.

PACIENTSKA PORADŇA

 

Čo robiť, ak došlo k pochybeniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Myslíte si, že vám zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne? Máte podozrenie, že zdravotnícky personál pochybil v procese vašej liečby? Na koho sa obrátiť a ako v takomto prípade postupovať vysvetľuje JUDr. Radmila Strejčková. Ak máte otázky alebo sa vám nedarí domôcť svojich práv, môžete sa obrátiť na našu bezplatnú pacientsku poradňu. Kontakty nájdete na našej stránke: https://aopp.sk/pacientska-poradna.


zmena nastavení newslettra / odhlásenie z newslettra
fb.jpg
web.jpg
mail.jpg
l-b.jpg
r-b.jpg


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Asociácia na ochranu práv pacientov SR · Prešovská 39 · Bratislava 821 08 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp